Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
osobní stránky

O nás
Bibliografie
Místa výzkumů
Galerie

English

Václav Skuhravý

Marcela Skuhravá

1957-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-05 2005-10 2010-15

2000

Skuhravá M. 2000: Dravé bejlomorky (Diptera: Cecidomyiidae), jejich chování a přizpůsobení k dravému způsobu života. Abstrakta referátů z konference Zoologické dny, 9.-10.listopad 2000, Brno: 34-35 (in Czech).

Skuhravá M. & Roques A. 2000: Forest dipteran  pests of Palaearctic region, pp.651-692. In: Papp L. & Darvas B.(editors): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 1. General and Applied Dipterology. Science Herald, Budapest, 978 pp.

Darvas B., Skuhravá M. &  Andersen A. 2000: Agricultural dipteran pests of the Palaearctic region, pp. 565-650. In: Papp L. & Darvas B. (editors): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 1. General and Applied  Dipterology. Science Herald, Budapest, 978 pp.

Kahrer A. &  Skuhravá M. 2000: Erstnachweiss von Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) (Diptera, Cecidomyiidae) in Österreich. Pflanzenschutzberichte 59: 49-50.

Skuhravá M. & Hinz H. 2000: Rhopalomyia tripleurospermi sp. n. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species on Tripleurospermum perforatum (Asteraceae, Antheminae) in Europe, and a biological control agent in Canada. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 425-435.

Skuhravá M. 2000: Cecidomyiidae, pp. 83-91. in: Barták M. & Vaňhara J. (editors): Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104: 1-240.

2001

Skuhravá M. 2001: Cecidomyiidae, pp. 98-119. In Papp L. (editor): Checklist of the Diptera of Hungary. Hungarian Natural History Museum, 550 pp.

Petersen F. T., Jaschhof M. & Skuhravá M. 2001: Cecidomyiidae, pp. 130-136. In: Petersen F. T. &  Meier R. (editors): A preliminary list of the Diptera of Denmark. Steenstrupia 26: 119-276.

Skuhravá M. & Dengler K. 2001: Lestodiplosis xylodiplosuga sp. n., a predator of Xylodiplosis sp. (Diptera: Cecidomyiidae): morphology of developmental stages, biology and behaviour.  Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 57-68.

Skuhravá M. &  Skuhravý V., 2001: Překvapivý výskyt bejlomorky Lasioptera artemisiae v Čechách. Zpravodaj Ochránců přírody Praha-západ 22: 44-48 (A surprising occurrence of Lasioptera artemisiae in Bohemia) (in Czech only).

Skuhravá M., Skuhravý V. & Hellrigl K. 2001: Gallmückenfauna (Cecidomyiidae, Diptera) des Südtirols – ein Beitrag zur Gallmückenfauna Italiens. Gredleriana, Veröff. Nat. Hist. Mus. Südtirol (Acta biol.), 1 (2001): 83-132.

Simova-Tošić D., Skuhravá M. & Skuhravý V. 2001: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Serbia. Acta Entomol. Serbica 5 (2000) 2001: 47-93.

Simova-Tošić D. & Skuhravá M. 2001: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Montenegro. Acta Entomol. Serbica  6 (1+2): 65-82.

2002

Nárovcová J. &  Skuhravá M. 2002: Příčiny poškození  buku v lesních školkách. Lesnická práce 81: 120-123  (p.141: Resume: Causes of damage to beech, Fagus sylvatica,  in forest nurseries)  (in Czech with English summary).

Skuhravá M. 2002: Bejlomorka bukopupenová a další škůdci na buku v lesních školkách, str.4-5. Sborník referátů z celostátního semináře Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření, Opočno, 30.5.2002 (in Czech only).

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2002: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Sardinia – second contribution to the gall midge fauna of  Italy. Entomologica, Bari, 36: 5-22.

Skuhravá M., Skuhravý V. &  Ebejer M. 2002: Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of Malta. Entomologica, Bari, 36: 25-43.

Skuhravá M., 2002: Hálky na houbách (Gall midges on fungi). Mykologické listy 82: 16-18 (in Czech).

Skuhravá M., Skuhravý V. & Hellrigl K. 2002: Die Gallmückenfauna (Cecidomyiidae, Diptera) Südtirols (2): Gallmücken des Nationalparks Stilfser Joch und der Gadertaler Dolomiten. Gredleriana 2: 103-136.

Skuhravá M., Blasco-Zumeta J. & Pujade-Villar J., 2002: Cecidomyiidae, pp. 21-25. In: Carles-Tolrá Hjorth-Andersen M.  (coord.): Catálogo de los Diptera de Espana, Portugal y Andorra (Insecta). (Catalogue of Diptera of Spain, Portugal and Andorra). Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, 8: 323 pp.

Skuhravá M. 2002: Docent Jiří Čepelák – významný československý dipterolog a ochránce přírody. Rosalia, Nitra, 16: 3-6.

2003

Skuhravá M. 2003: Bejlomorka bukopupenová (Contarinia fagi) (Diptera: Cecidomyiidae), nový škůdce buku v lesních školkách v České republice. Pp.96-97. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14.února 2003.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2003: Die Gallmückenfauna (Cecidomyiidae, Diptera) Südtirols: 3. Die Gallmücken der Sextener Dolomiten. Gredleriana 3: 49-76.

Przhiboro  A. A. &  Skuhravá M., 2003: New data on distribution of Giraudiella inclusa (Diptera: Cecidomyiidae). Zoosyst. Rossica, 11: 373-374.

Mentberger J. & Skuhravý V., 2003: Jak žít s hmyzem. (Ilustrace Skuhravá M.). 97 pp, 37 obr.

Duso C. &  Skuhravá M., 2003: First record of  Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera Cecidomyiidae) galling leaves of Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae) in Italy and Europe. Frustula entomol. (2002), n.s. 25 (38): 117-122.

2004

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Hautes Alpes (south-eastern France). Bull. Soc. linn. Bordeaux, 32: 47-65.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Gall midges of the department Loiret (central France). Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 32 (4): 291-301.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Bejlomorka akátová – nový invazní druh hmyzu na trnovníku akátu (Obolodiplosis robiniae, a new invasive insect species on Robinia pseudoacacia). Lesnická práce, 83: 520 (in Czech).

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Mallorca (Balearic Islands, Spain). Bol. Asoc. esp. Entom., 28: 105-119.

Skuhravá M. 2004: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics: Diptera. Cecidomyiidae, pp.324-331. Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 109: 321-346.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Cyprus. Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 109: 265-283.

Bayram S. & Skuhravá M. 2004: New records of Cecidomyiidae (Diptera) from Turkey. J. Entomol. Res. Soc. 6 (3): 9-13.

Skuhravá M. (editor), 2004: Česká společnost entomologická -  100. výročí založení. Czech Entomological Society -  The 100th Anniversary of the Foundation. Klapalekiana 40 (3-4): 179-311.

Simova-Tošić D., Skuhravá M. & Skuhravý V. 2004: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Croatia. Acta Soc. Zool. Bohem. 68: 133-152.

Skuhravá M. & Sobhian R., 2004: Jaapiella chondrillae sp.nov. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species developing in flower heads of Chondrilla juncea (Asteraceae) in Turkey. Acta Soc. Zool. Bohem. 68: 235-240.

Skuhravá M. 2004: Cecidomyiidae, pp.286- 288. In: Cerretti P., Handersen S., Mason F., Nardi G., Tisato M. & Zapparoli M. (eds): Invertebrati di una foresta della Pianura Padana, Bosco della Fontana. Secondo contributo. Conservazione Habitat Invertebrati, 3. Cierre Grafica Editore, Verona, 304 pp. (Invertebrates of a Padana Plain forest Bosco della Fontana). 

Skuhravá M. & Skuhravý V., 2004: Mikiola fagi, Plemeliella abietina, Rabdophaga saliciperda,  Thecodiplosis brachyntera, Thecodiplosis japonensis (Cecidomyiidae, Diptera); Cameraria ohridella (Lithocolletinae, Lepidoptera).  Forestry Compendium,  Crop Protection Compendium, CAB International, UK (datasheets + illustrations). Free trial available at www.cabicompendium.org/cpc

kontakt: Marcela Skuhravá