Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
osobní stránky

O nás
Bibliografie
Místa výzkumů
Galerie

English

Marcela Skuhravá a Václav Skuhravý

čeští entomologové, absolventi Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze.


Marcela Skuhravá

v letech 1958-1991 vědecká pracovnice Encyklopedického institutu ČSAV v Praze. Světový expert na čeleď bejlomorkovitých (Cecidomyiidae). Spolu s manželem podnikla řadu zahraničních expedic zaměřených na studium bejlomorek a sběr jejich hálek na hostitelských rostlinách, a to do Bulharska, Maďarska, na Sibiř, do Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Řecka, Itálie, Sardinii, Kypr, Krétu, Malorku, Maltu, do Dánska a Norska. Zabývá se taxonomií, ekologií, faunistikou, zoogeografií a hospodářským významem bejlomorek. Zpracovala čeleď Cecidomyiidae do publikace Catalogue of Palaearctic Diptera ((Vol. 4, 1986) a do publikace Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (Vol. 2, 1997; Vol. 1, 2000). Autorka nebo spoluautorka 320 vědeckých prací, několika monografií a 9 knižních publikací.

Z díla: Bejlomorky (1960, s V. Skuhravým), Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen (1.vydání 1963, 2. vydání 1973, s V. Skuhravým), Atlas of Galls induced by Gall Midges (1992, s V. Skuhravým), Die Zoogeographie der Gallmücken der Slowakei (1991), The zoogeography of Gall Midges of the Czech Republic (1994), Bejlomorky lesních stromů a keřů (1998, s V. Skuhravým). Člen České společnosti entomologické, čestný člen České zoologické společnosti, Cecidological Society of India a British Plant Gall Society. Zpracovala historii dvou vědeckých společností do publikací Česká zoologická společnost, 70. výročí založení (1997, s kolektivem) a Česká společnost entomologická, 100. výročí založení (2004, s kolektivem). Spolupracovala na projektech Diptera of the Pálava Biosphere Reserve (1998, R. Rozkošný and J. Vaňhara), Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) (2000, M. Barták and J. Vaňhara), Diptera of the Podyjí National Park (2005, M. Barták and Š. Kubík) a v současné době spolupracuje na projektu Terrestrial Invertebrate Invasions in Europe (Editors: A. Roques, J.Y.Rasplus, W. Rabistch, C. Lopez-Vaamonde, M. Kenis and W. Nentwig).


Václav Skuhravý

vědecký pracovník Entomologického ústavu ČSAV, později AV ČR, do 1984 v Praze, pak v Českých Budějovicích (1962-2004). 1954 spoluzakladatel Entomologické laboratoře ČSAV. Zabýval se výzkumem polních entomocenóz (brambory, jetel, cukrovka), střevlíkovitých brouků, květilky řepné a mandelinky bramborové. Zasloužil se o odstoupení od paušálního používání insekticidů proti mandelince bramborové. Studoval lesnické škůdce (bekyně mniška, obaleč modřínový, lýkožrout smrkový). Jako první použil feromonové lapače ke kontrole bekyně mnišky v lesích České republiky. S manželkou Marcelou Skuhravou uveřejnil přes 100 vědeckých prací o výskytu, rozšíření a ekonomickém významu bejlomorek. Společně prozkoumali faunu bejlomorek řady evropských států a přispěli k zoogeografii této skupiny. Je autorem a spoluautorem více než 300 vědeckých prací a autorem či spoluautorem 14 knižních publikací.

Z díla: Chrousti a boj s nimi (1953), Zoologické praktikum (1954), Die Rübenfliege (1967), Metody chovu hmyzu (1968), Jižní Čechy, životní prostředí a jeho ochrana (1982), Obaleč modřínový (1985), The needle-shortening gall midge Thecodiplosis brachyntera (Schwägr.) on the genus Pinus (1991), Lýkožrout smrkový a jeho kalamity (2002), Historie a současnost entomologie v Česku (History and present times of entomology in Czechia) (2008)..

Hlavní témata výzkumů

Aktualizováno 2015

kontakt: Marcela Skuhravá