Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
Personal Webpage

About Us
Bibliography
Research Sites
Gallery

Česky
Václav Skuhravý

Marcela Skuhravá

1957-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-05 2005-10 2010-15

1965

Skuhravá M.1965: Rozšíření bejlomorky tisové Taxomyia taxi (Inchbald) a její škodlivost v ČSSR. Lesnický časopis 1: 71-78.

1966

Skuhravá M. 1966: Bejlomorka modřínová – škůdce modřínu. Lesnická práce 45: 261-262.

Skuhravá M. 1966: Prof. Dr. Ing. Eduard Baudyš osmdesátiletý. Acta Entomol. Bohemoslov. 63: 482-483.

Skuhravá M. 1966: Bejlomorkovití. In: Naučný slovník zemědělský, díl 1: 245-247.

1967

Skuhravá M. 1967: Neue Gallmücken-Gattung Mamaevia  n. gen. n. sp.  (Itonididae, Diptera) aus Böhmen. Marcellia 34: 103-107.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1967: Die Parasitierung der Gallen der Lärchengallmücke Dasyneura laricis (F. Löw) (Diptera, Itonididae). Anz. Schädlingsk. 40: 152-153.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1967: Beitrag zur Gallmückenfauna von Österreich. Marcellia 34: 213-227.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1967: Prognoza výskytu bejlomorky vojtěškové na rok 1967 a možnosti ochrany vojteškových porostů proti ní. Za vysokou úrodu 3: 112-113.

Skuhravá M., Skuhravý V. &  Růžička  Z. 1967: Prognoza výskytu bejlomorek na vojtěšce na rok 1967. Prognosis of gall midges infestation on alfalfa for 1967. Agrochémia 2: 43-46.

Skuhravá M. 1967: Škůdce zimostrázu – bejlomorka zimostrázová. Živa 40: 185.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1967: Výskyt bejlomorek na vojtěšce  v roce 1966 v severozápadních Čechách. Occurrence of gall miges on alfalfa in North-west Bohemia in 1966. Agrochémia 2: 39-40.

Skuhravá M. 1967: Bejlomorky na vojtěšce. Gall midges on alfalfa. Agrochémia 2: 34-36.

1968

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1968: Emergence of the overwintering generation of gall midges (Diptera, Itonididae) living on alfalfa. Marcellia 35: 11-115.

Skuhravá M.1968: Prognoza výskytu škůdců na rok 1968 (Bejlomorka vojtěšková). Úroda 2: 71-79.

Skuhravá M. 1968: Chov bejlomorek. Pp. 138-143. In: SKUHRAVÝ V. et al.: Metody chovu hmyzu.Academia, Praha.

1969

Skuhravá M. 1969: Bejlomorky rodu Clinodiplosis Kieffer, 1894 a rodu Trotteria Kieffer, 1901 (Itonididae, Diptera). Dissertation, Praha, 400 pp.

Skuhravá M. 1969: Die Prognose der Luzernegallmücken auf Grund der Bodengrabungen. Anz. Schädlingsk. 42: 9-12.

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1969: Výskyt bejlomorky borové Thecodiplosis brachyntera (Schwägr.) na borovici blatce Pinus mugo subsp.uncinata na šumavských rašeliništích. (Vorkommen der Kiefernnadelgallmücke Thecodiplosis brachyntera (Schwägr.) an Pinus mugo subsp.uncinata im Böhmerwald). Zpravodaj CHKOŠ 10: 30-32.

Skuhravá M. 1969: Domnělé hálky bejlomorky na rojovníku bahenním. Živa 42: 63.

Skuhravý V., Hochmut R. &  Skuhravá M. 1969: Bejlomorka borová v Krkonoších. Živa 42: 104-105.

kontakt: Marcela Skuhravá