Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
Personal Webpage

About Us
Bibliography
Research Sites
Gallery

Česky
Václav Skuhravý

Marcela Skuhravá

1957-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-05 2005-10 2010-15

1985

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1985: Infestation of saddle gall midge, Haplodiplosis marginata (von Roser) (Cecidomyiidae, Diptera) on wheat and barley and its relation to crop rotation. Acta Univ. Carolinae – Biologica (1981): 429-437.

Skuhravá M.  &  Skuhravý V. 1985: Let bejlomorky sedlové, Haplodiplosis marginata (von Roser) (Cecidomyiidae, Diptera).  Flug der Sattelmücke Haplodiplosis marginata (von Roser) (Cecidomyiidae, Diptera). Zborník Pedag. Fak., Nitra (1984): Organizmy a prostredie, 1985: 197-204.

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1985: Bejlomorky na javoru klenu v západních Čechách. Arnika 10: 380-382.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1985: Bejlomorky v Průhonickém parku. Živa 33: 151-152.

Skuhravý V. &  Skuhravá M. 1985: Přemnožení dvou druhů bejlomorek na javoru klenu v západních Čechách. Lesnická práce 64: 263-264.

Skuhravá M. 1985: VIII. Celostátní dipterologický seminář. Živa 33: 65.

Skuhravá M. 1985: J. Jasič a kol.: Entomologický náučny slovník. Živa 33: 80.

1986

Skuhravá M. 1986: Family: Cecidomyiidae, pp. 72-297. In: Soós Á. & Papp L. (editors: Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 4. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Akadémiai Kiadó and Elsevier, Amsterdam, 441 pp.

Skuhravá M. 1986: Zoogeografie čeledi Cecidomyiidae (Diptera) v palearktické oblasti. The zoogeography of the family Cecidomyiidae (Diptera) in the Palaearctic Region. Dipterologica Bohemoslovaca IV (1986), České Budějovice: 13-20.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1986: Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) on trees and shrubs of the Arboretum Mlyňany. Folia dendrologica 13/86: 357-375.

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1986: Die Bekämpfung der Sattelmücke (Haplodiplosis marginata (von Roser) als Beispiel des integrierten Pflanzenschutzes im Getreidebau. Nachrichtenblatt f. Pflanzenschutz in der DDR, 40 (8): 160-161.

Skuhravý V. & Skuhravá M. 1986: Kalamitní přemnožení bejlomorky sedlové v ČSSR v letech 1978-1983. Sborník referátů. Kroměřížské obilnářské dny I. Kroměříž, 11. a 12. února 1986: 220-226.

1987

Skuhravá M. 1987: Analysis of areas of distribution of some Palaearctic gall midge species (Cecidomyiidae, Diptera). Cecidologia Internationale 8: 1-48.

Skuhravá M. 1987: Cecidomyiidae, pp.  69-81. In: Ježek J. (editor): Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae.  Check List of Czechoslovak Insects II (Diptera). Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 18: 1-341.

Skuhravá M. 1987: Bejlomorky Slovenska (Cecidomyiidae, Diptera). V. Bejlomorky východního Slovenska. (Gallmücken der Slowakei (Cecidomyiidae, Diptera). V. Gallmücken der Ostslowakei). Zbor Východoslov. Múz., Prír. Vedy, 28: 109-132 (in Czech, German summary).

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1987: Novyj galoobrazujuščij vid na dube Quercus cerris L. (resumé, in Russian only). Rabočaja vstreča po gallicam vredjaščim v lesnom i selskom chozjajstvach, 19.-20.10.1987, České Budějovice: 35-36.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1987: Gallicy Bolgarii (resumé, in Russian only).  Rabočaja vstreča po gallicam vredjaščim v lesnom i selskom chozjajstvach, 19.-20.10.1987, České Budějovice: 37.

1988

Skuhravá M. 1988: Gallmücken der Slowakei (Cecidomyiidae, Diptera). III. Die Gallmücken der Westslowakei. Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy, Bratislava, 34: 57-86.

Skuhravá M. & Skuhravý V. 1988: Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Harzes. Entomol. Nachr. u. Ber. 32: 29-33.

Skuhravý V., Skuhravá M. &  Hovorka O. st. 1988: Hálky Příbramského okresu. Knihovnička Ochránce přírody, sv. 1, Příbram, 43 pp. (Plant Galls of the district Příbram) (In Czech only).

Skuhravý V. &  Skuhravá M. 1988: Bejlomorky lesních dřevin. Lesnická práce 67: 81-85. (In Czech only). 7 figs of morphological characters by means of scanning electron microscope).

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1988: Bejlomorky jako bioindikátory v Průhonickém parku. Zpravodaj Ochránců přírody okresu Praha-západ: 79-80.

1989

Skuhravá M. 1989: Taxonomic changes and records in Palaearctic Cecidomyiidae (Diptera). Acta Entomol. Bohemoslov. 86: 202-233.

Skuhravá M. &  Franz  H. 1989: Familie Cecidomyiidae (Itonididae), pp. 67-97. In: H. FRANZ: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie. Band VI/I, 413 pp. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

Skuhravá M. 1989: Bejlomorky Slovenska (Cecidomyiidae, Diptera). IV. Bejlomorky středního Slovenska. (Gall midges of Slovakia (Cecidomyiidae, Diptera ). IV. Gall midges of Central Slovakia). (In Czech, with Russian, German and English summaries). Stredné Slovensko, 8, Prír. Vedy: 257-299.

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1989: Změna fauny bejlomorek v oblasti Rozsutce (Gall midge faunal changes in the area of Rozsutec). Chránené územia Slovenska 11: 39-41 (in Slovak only).

Skuhravá M. &  Skuhravý V. 1989: Výzkum bejlomorek (Cecidomyiidae, Diptera) v Arboretu Mlyňany.( Erforschung von Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) in Arboretum Mlyňany.  Práce Slov. Entomol. Spol. SAV, Bratislava, 7: 119-123 (in Czech, German summary).

Skuhravý V., Škapec L., Novák K. &  Skuhravá M. 1989: Metody studia bezobratlých, pp. 474-499). (Methods of the study of invertebrates). In: Dykyjová D. et al.: Metody studia ekosystémů. Academia, Praha, 690 pp. (in Czech only).

Skuhravý V. &  Skuhravá M. 1989: Deset nových bejlomorek. Za hmyzem ve střední Sibiři. Haló Sobota, příloha Rudého práva, 11.2.1989, str.5.

Skuhravá M. 1989: Jubilejní dipterologický seminář. Živa 4: 182.

kontakt: Marcela Skuhravá