Marcela Skuhravá & Václav Skuhravý
Personal Webpage

About Us
Bibliography
Research Sites
Galerie

Česky

The most important publications

year title
2008 SKUHRAVÝ V.: Historie a současnost entomologie v Česku. History and present times of entomology in Czechia. Praha: ČZT s.r.o., 143 pp. (In Czech, with English summary).
2008 VITOU J., SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., SCOTT J.K. & SHEPPARD A.W.: The role of plant phenology in the host specificity of Gephyraulus raphanistri (Diptera: Cecidomyiidae) associated with Raphanus spp. (Brassicaceae). Eur. J. Entomol. 105: 113-119.
2007 SKUHRAVÁ M. & THUROCZY C.: Parasitic Hymenoptera reared from galls of Cecidomyiidae (Diptera) in Europe. Acta Zool. Univ. Comenianae 47: 203-221.
2007 SKUHRAVÝ V.: Comparative anatomy of the larval digestive system in gall midges (Diptera: Cecidomyiidae, Cecidomyiinae) and its importance in taxonomy. Bull. Soc. Linn. Bordeaux 142: 149-178.
2007 SKUHRAVÝ V. & THUROCZY C.: Parasitic Hymenoptera associated with Thecodiplosis brachyntera ( Diptera,Cecidomyiidae) on the genus Pinus (Pinaceae) in the Czech Republic. Journal of Forest Sciernce 53(8): 381-384.
2007 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V. & MASSA B.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Sicily. Naturalista Siciliana, S. 4, 31: 215-263.
2007 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V. & CSÓKA G.: The invasive spread of the gall midge Obolodiplosis robiniae in Europe. Cecidology 22: 84-90, figs on pages 70-71.
2006 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., BLASCO-ZUMETA J. & PUJADE J.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Iberian Peninsula. 2. Zoogeographical analysis of the gall midge fauna. Boln. Asoc. esp. Entomol. 30: 93-159.
2006 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V. & JÖRGENSEN J.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Denmark. Entomologiske Meddelelser 74 (Special issue): 1-74.
2005 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., DAUPHIN P., COUTIN R.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of France. Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, 5: 1-212.
2004 SKUHRAVÁ M.: Česká společnost entomologická – 100. výročí založení (Czech Entomological Society – The 100th Anniversary of the Foundation). Praha, 130 pp.
2002 SKUHRAVÝ V.: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity (Spruce Bark Beetle, Ips typographus, and its outbreaks). Praha, 196 pp.
2000 DARVAS B., SKUHRAVÁ M. & ANDERSEN A.: Agricultural dipteran pests of the Palaearctic region, pp. 565-650. In: Papp L. & Darvas B. (editors): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 1. General and Applied Dipterology. Science Herald, Budapest, 978 pp.
2000 SKUHRAVÁ M. & ROQUES A.: Forest dipteran pests of Palaearctic region, pp.651-692. In: Papp L. & Darvas B.(editors): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 1. General and Applied Dipterology. Science Herald, Budapest, 978 pp.
1998 SKUHRAVÝ V. & SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky lesních stromů a keřů (Gall Midges of Forest Trees and Shrubs). Písek, 173 pp.
1997 SKUHRAVÁ M.: Family Cecidomyiidae, pp. 71-204, with 739 figs. In: Papp L. & Darvas B. (editors): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance). Vol. 2. Nematocera and Lower Brachycera Science Herald, Budapest, Hungary, 592 pp.
1997 SKUHRAVÁ M.: Česká zoologická společnost – 70.výročí založení. (Czech Zoological Society – The 70th Anniversary of the Foundation). Praha, 94 pp.
1995 SKUHRAVÝ V.: Chraňme jihočeské lesy. (Der Forstschutz in Südböhmen). Praha, 94 pp.
1994 SKUHRAVÁ M. : The zoogeography of gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of the Czech Republic. I. Evaluation of the faunistic researches in the 1855-1990 period. Acta Soc. Zool. Bohem. 57 (1993): 211-293.
1994 SKUHRAVÁ M.: The zoogeography of gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of the Czech Republic. II. Review of gall midge species including zoogeographical diagnoses. Acta Soc. Zool. Bohem. 58: 41-88.
1993 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of the southern part of Central Siberia, pp. 93-100. In: JEDLIČKA L., ROZKOŠNÝ R., VAŇHARA J. (editors): Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 5.
1993 SKUHRAVÝ V., SKUHRAVÁ M. & BREWER J. W.: The saddle gall midge Haplodiplosis marginata (Cecidomyiidae, Diptera) in the Czech Republic and Slovak Republic from 1971-1989. Acta Soc. Zool. Bohem. 57: 117-137.
1993 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V. 1993: Die Gallmücken (Diptera: Cecidomyiidae) des Fürstentums Liechtenstein. Praha – Vaduz, Tschechische Republik – Fürstentum Liechtenstein: 18 pp.
1992 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Atlas of Galls induced by Gall Midges. (30 Plates with 220 photos of galls). Academia, Praha, 32 pp.
1992 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Biology of gall midges on common reed in Czechoslovakia, pp. 196-207. In: Shorthouse J. D. & Rohfritsch O. (editors): Biology of Insect-Induced Galls. Oxford University Press, New York, Oxford, 280 pp.
1991 SKUHRAVÁ M.: Gallmücken der Slowakei (Cecidomyiidae, Diptera). VI. Die Zoogeographie der Gallmücken. Zborník Slovenského Národného Múzea, Prírodne Vedy, Bratislava, 37: 85-178.
1991 SKUHRAVÝ V.: The needle-shortening gall midge Thecodiplosis brachyntera on the genus Pinus. Academia, Praha, 104 pp.
1986 SKUHRAVÁ M. : Family Cecidomyiidae, pp. 72-297. In: Soós Á. & Papp L. (editors): Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 4. Sciaridae-Anisopodidae. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Akadémiai Kiadó and Elsevier, Amsterdam, 441 pp.
1985 KALINA F., SKUHRAVÝ V., ŠROT M., VRKOČ J. & ŽĎÁREK J.: Obaleč modřínový. (The Larch Bud Moth, Zeiraphera diniana). Praha, 136 pp.
1984 SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V. & BREWER J. W.: Biology of gall midges, pp. 169-222. In: Ananthakrishnan T. N. (editor): Biology of Gall Insects. Oxford + IBH Publishing Company, New Delhi, Bombay, Calcutta, 362 pp.
1982 JÁCHYM J. & SKUHRAVÝ V.: Jižní Čechy, životní prostředí a jeho ochrana. (Südböhmen, Umwelt und Naturschutz). České Budějovice, 214 pp.
1981 SKUHRAVÝ V. (editor): Invertebrates and vertebrates attacking common reed stands (Phragmites communis) in Czechoslovakia. Academia, Praha, 113 pp.
1981 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Schilfes (Phragmites communis Trin.). Academia, Praha, 150 pp.
1973 SKUHRAVÁ M.: Monographie der Gallmückengattung Clinodiplosis Kieffer, 1894 (Cecidomyiidae, Diptera). Academia, Praha, 80 pp.
1973 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen. Wittenberg, 117 pp. (Second edition).
1968 SKUHRAVÝ V., NOVÁK K., ŘEHÁK V. & KOČMÍD V.: Die Rübenfliege (Pegomyia betae Curt. und P. hyoscyami Panz.). Wittenberg, 110 pp.
1963 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen, Wittenberg, 116 pp. (First edition).
1960 SKUHRAVÁ M. & SKUHRAVÝ V.: Bejlomorky (Gallmücken). Praha, 270 pp. (in Czech, German and Russian summaries).
e-mail: Marcela Skuhravá